Tuesday, June 1, 2010

FAHAMAN ISLAM LIBERAL

Fahaman Liberalisme adalah sebuah fahaman yang sebenarnya berkembang di Barat dan memiliki prinsip, teori dan pandangan hidup yang berbeza dengan ajaran Islam yang sebenar. Dalam salah satu tesis yang bertajuk “Pemikiran Politik Barat” hasil tulisan Ahmad Suhelani, telah menjelaskan bahawa fahaman Liberalisme terdiri daripada beberapa prinsip-prinsip pemikiran yang tersendiri. Antaranya adalah seperti prinsip kebebasan individual, Prinsip kontrak social dan sebagainya.

Berdasarkan dalam laman web Jaringan Islam Liberal (JIL) golongan ini telah menafsirkan diri mereka:

“Nama ‘Islam Liberal’ menggambarkan prinsip-prinsip yang kami anut, iaitu Islam yang menekankan kebebasan peribadi dan pembebasan dari struktur sosial-politik yang menindas. ‘Liberal’ di sini bermakna dua: kebebasan dan pembebasan. Kami percaya bahawa Islam selalu dilekati kata sifat, sebab pada kenyataannya Islam ditafsirkan secara berbeza-beza sesuai dengan keperluan penafsirnya. Kami memilih satu jenis tafsir, dan dengan demikian satu kata sifat terhadap Islam, iaitu ‘liberal’.

Daripada ini dapat ditafsirkan bahawa aliran Islam Liberal ini seperti menyandarkan diri kepada Islam, namun masa yang sama tidak mahu terikat dengan prinsip-prinsip Islam, atau bebas dari kekangan aqidah, ibadah, muamalat dan akhlak Islam.

Aliran ini seakan-akan menganggap Islam yang terkandung nas-nas al-Quran dan as-Sunnah adalah Islam terbelenggu, terikat dan tidak bebas. Maka mereka cuba membebaskan Islam dari sebarang keterikatan terhadap nas-nas syarak yang telah disepakati oleh para ulama’ muktabar.

0 comments:

Post a Comment